Heinaseemnesegud

DOTNUVA BALTIC seemnesegude ülevaade

Segu nimetusele klikkides avaneb täpsem kirjeldus

Segu nimetus

Külvinorm, kg/ha

Kestvus, aastat

Sobivus muldadele:

Sobivus kasutamiseks:

Parasniisked mullad

Põuakartlikud mullad

Ajutiselt liigniisked

Turvas-mullad

Karjata-mine

Kuivsilo/  silo

Hein

Täiend-külv

DOTNUVA 1
 25-30 (18)
2-4
××××
×
 
×
×××
×××
 
××××
DOTNUVA 2
25
4-6
××××
××
××
××
×××
××
××××
 
DOTNUVA 21
25
4-6
××××
××
××
×××
×××
×××
×××
 
DOTNUVA 24
25-27
4-5
××××
××
 
×
××××
×××
 
×
DOTNUVA L1
22-25
4-6
××××
××
 
 
×
××××
××
 
DOTNUVA L2
22-25
4-6
××
××
 
 
×××
××××
××
 
DURPĖ 2
25
4-6
 
×
×××
××××
×
××××
×××
 
DURPĖ 3
25-35
4-6
××
 
××××
××××
××
××××
×××
 
HOBUSED, HIRVED 
25-27
4-5
×××
××
××
×××
××××
×××
×
 
LAMBAD
25-27
4-5
×××
×××
××
×××
××××
×××
×
 
MESAD 2
25-27
4-6
×
×××
××
×××
××××
×××
×
 
NIIDUSEGU 1
27
2-4
××××
×××
 
××
 
××××
×
 
NIIDUSEGU 2
27
3-4
××××
×××
 
×××
 
××××
×××
 
NIIDUSEGU 3
27
4-5
××××
××
 
 
 
××××
×××
     
 
DLF seemnesegude ülevaade

Segu nimetusele klikkides avaneb täpsem kirjeldus

Segu nimetus

Külvinorm, kg/ha

Kestvus, aastat

Sobivus muldadele:

Sobivus kasutamiseks:

Parasniisked mullad

Põuakartlikud mullad

Ajutiselt liigniisked

Turvas-mullad

Karjata-mine

Kuivsilo/ silo

 Hein

Täiend-külv

GRAZEMAX ORIGINAL

25-30 (18)

2-4

××××

×

×

×

××××

××

 

×××

GRASSMAX ORIGINAL

25-30 (18)

2-4

××××

××

 

××

××

××

 

××××

CUTMAX ORIGINAL

25-27

3-5

××××

××

×

××

 

××××

×

 

CUTMAX ALFA PROTEIN

22-25

4-5

××××

××

 

 

 

××××

××

 

CUTMAX DIGEST

25-27

3-4

×××

××

×

×××

 

××××

 

 

CUTMAX CLOVER PROTEIN

25

2-4

××××

×

 

××

 

××××

 

 

VERSAMAX ORIGINAL

25-30

4-5

××××

×× 

 

×

××××

×××

 

×

VERSAMAX BEEF

25-30

4-6

×××

××

 

×××

××××

×××

 

 

VERSAMAX ROBUST

25-27

4-6

×

×××

 

××

×××

×××

 

 

                                                                                 ×××× - kõige sobivam kasvatamiseks        × - sobib kasvatamiseks

 

Küsi nõu eksperdilt

Jaanika Liir (Viljandi)
mob 5885 5400 (Pärnu, Viljandi, Lääne, Saare, Hiiu, Rapla, Järva)
jaanika.liir@dotnuvabaltic.ee

 

Remek Meel (Tartu)
mob 5303 9306 (Tartu, Jõgeva, Põlva, Võru, Valga)
remek.meel@dotnuvabaltic.ee

 

Teet Liiv (Rakvere)
mob 5885 7500 (Lääne-Viru, Ida-Viru, Harju, Järva)
teet.liiv@dotnuvabaltic.ee