Nüüdsest on kõigile Kvernelandi atradele 2 aastat tehasegaranatiid