Baltikumis suureneb lüpsirobotite arv. Millele lüpsirobotitesse investeerimisel tähelepanu pöörata?

08.04.2024

Vaatamata hiljutistele väljakutsetele piimasektoris on nõudlus lüpsirobotite järele endiselt suur. Täna töötab piimafarmides üle maailma kokku rohkem kui 35 000 lüpsirobotit ning lähiaastateks ennustatakse nende arvukuse olulist kasvu. Põhjus on lihtne. Robotlüps tagab lehma suurema mugavuse, produktiivsuse ja pikema karja eluea. Samuti võimaldab see olulist tööjõukulude kokkuhoidu. Enne robootikaseadmetesse investeerimise otsuse tegemist on aga oluline see põhjalikult läbi mõelda.

Ajakirja The Dairy News Global avaldatud aruande kohaselt oli lüpsirobotite globaalne turg 2023. aastal 3,16 miljardit USA dollarit. Arvatakse, et 2030. aastaks peaks turg kasvama veel kuni 10,27%. Siinkohal pole erand ka Balti regioon, kus põllumehed otsivad samuti võimalusi piimafarmide efektiivsemaks majandamiseks, seda kasvavate tööjõulukulude, ja teisalt kvalifitseeritud tööjõu puuduse, olukorras. Dotnuva Balticu farmiseadmete spetsialistid annavad nõu, millele tasuks enne investeerimisotsuse langetamist mõelda ja tähelepanu pöörata.

Suurim võit saavutatakse vähenevatelt tööjõukuludelt

Kuigi piima kokkuostuhinnad ei ole kuigi kõrged, on ettevõtted viimastel aastatel võtnud riske ja jätkanud investeerimist piimafarmide tulevikku. Väiksemate piimakarjade käigushoidmine nõuab julgeid samme, et ka järeltuleval põlvkonnal oleks huvi selle tegevusega jätkata. Tööjõukulud, ja vähene kvalifitseeritud tööjõu peale tulek, on seejuures piimafarmides üheks suurimatest väljakutsetest ja kuluallikatest, mis on viinud vajaduseni otsida tõhusamaid võimalusi efektiivsemaks majandamiseks.

USA-s tehtud uuringud näitavad, et robotlüpsisüsteemide kasutamine säästab kuni 29% tööjõukuludelt. Lüpsist säästetud aega kasutatakse loomade tervise parandamiseks, andmete täpsemaks analüüsimiseks, sigivuse parendamiseks ja kvaliteetse loomasööda tootmiseks. Lüpsirobotid võimaldavad automatiseerida lüpsiprotsessi, vähendades märkimisväärselt sõltuvust inimtööjõust. Tööjõukulude vähenedes suurenevad omakorda võimalused kvaliteetsetesse seadmetesse investeerimiseks.

Millal on piimafarm valmis lüpsiroboti kasutamiseks?

Enne robootikaseadmetesse investeerimise otsuse tegemist tasuks läbi mõelda ning vastata mõnele olulisele küsimusele, nagu piimafarmi suurus ja edasised arenguvõimalused. Talus peaks olema tegevus jaotatud selliselt, et üks inimene saab nendega eraldi hakkama. Üks lüpsirobot suudab teenindada 50 kuni 70 lehma ööpäevas, mistõttu sobib robotlüps eelkõige just väiksemasse piimafarmi. Peretalud on konkurentsilt tugevamad, kui lehmade arvul on võimalus kasvada kuni 500 pealiseks. Tänu läbimõeldud majandamisele suudab sellise suurusega piimafarm kasumlikkuses konkureerida suurfarmiga.

Teine asi, mida peab mõistma, on see, et robotisüsteemi kasutuselevõtt nõuab muudatusi infrastruktuuris. Hoolikalt tuleb läbi mõelda lüpsiroboti asukoht, lehmade eraldamine lüpsirobotist, lüpsiroboti paigaldamise ja ligipääsetavusega ning ka karja tervise ja toitumisega seotud teemad. Hästi läbi mõeldud projekt ja kvaliteetsed seadmed võimaldavad robotlüpsiga tagada lehma suurema mugavuse, produktiivsuse ja pikema karja eluea.

Hinnatud BouMaticu brändi farmiseadmeid esindava ettevõtte Dotnuva Baltic spetsialistid rõhutavad samuti vajadust, enne robotlüpsile üleminekut, põhjalikuks eeltööks, et vastav investeering hakkaks täitma püstitatud eesmärke ja kaardistatud vajadusi. „Kui hakkame koostama lüpsiroboti paigaldamiseks projekti, palume esmalt piimakarjakasvatajal jagada oma soove ja vajadusi ning kirjeldada seni kasutatud süsteemi. Seejärel koostame plaani, võrreldes ja kaaludes erinevaid võimalusi lehmadele parimate tingimuste loomiseks, ning alles siis otsustame koos kliendiga, milline variant sobib tema lauta kõige paremini,“ kirjeldas projekti töökäiku Dotnuva Baltic AS farmiseadmete spetsialist Christer Rakki.

Mõtle läbi lüpsiroboti asukoht

Lüpsiroboti asukoht tuleb õigesti valida. Tasub läbi mõelda, kas lehm jõuab kergesti robotini ja kas ta tunneb end selles keskkonnas mugavalt? Karjas stressi vähendamine vähendab loomadel adrenaliini, suurendades oksütotsiini tootmist, mis omakorda aitab kaasa piimatoodangu suurenemisele. Lehmade produktiivsus on otseselt seotud nende elutingimustega – mida stressivabamad need on, seda kvaliteetsem ja suurem on saadav toodang.

Lehmad on sotsiaalsed loomad, kellele ei meeldi oma karjast eemal olla ega lauda teise otsa jalutada. Nende jaoks on lüpsmine mugavam, kui robot on lauda keskosas ja nad näevad samal ajal ka teisi loomi. Samuti eelistavad nad lüpsmist vähem nähtavate, vaiksemate ja vähem segavate lüpsiseadmetega. Ainulaadse tagantpoolt lüpsiga BouMatic lüpsirobot vastab kõigile nendele kriteeriumitele, häirides minimaalselt looma ja võimaldades lehmadele takistustevaba vaadet ka külgedele.

Lehmade eraldamine lüpsirobotist

Valides, kuhu laudas robot paigutada, tasub läbi mõelda ka eraldusala võimalikud asukohad. Robot suudab tuvastada ja sorteerida lehmi, kes on haigestunud või valmis poegimiseks, samuti lehmi, kes vajavad seemendamist. Arvestada tuleks aga ka sellega, et robotlüpsile üle minnes, on vajalik kehvemad loomad välja „praakida“ ning valida aretuseks lehmi vastavalt udara seisukorrale ja lüpsi kestusajale.

Lüpsiroboti paigaldamine ja ligipääsetavus

Tihti küsitakse, kui palju ruumi lüpsirobot võtab ning kas on vajalik ka eraldi lüpsikoda? BouMaticu lüpsirobotid tuuakse farmi komplekteeritult – lüpsirobotisse on kõik seadmed juba eelnevalt tehases paigaldatud ja see on koheselt töövalmis, tuleb vaid tagada elektri-, interneti-, vee-, vaakumi-, sööda- ja piimatorustiku ühendused.

Käsitsi lüpsmiseks on BouMatic lüpsirobotil ette nähtud ka juurdepääs udarale. Tagumine lüpsisüsteem võimaldab robotlüpsikäe lihtsasti eest liigutada, tagades mugava ja turvalise ligipääsu udarale.

Karja tervis ja toitumine

Lehmade robotlüpsi kasutuselevõtuga toimub üleminek lehmade grupeerimiselt vabapidamisele. Isegi loomaarsti visiidid võivad uue süsteemi kasutuselevõtuga muutuda. Esimesel kasutusaastal on vaja väga täpset toitumisseiret, et hinnata sööda- ja jõusööda tarbimist ning kulude muutusi, mis on tingitud robotlüpsist.

Piimakarjakasvatajal on mõistlik koos loomaarstiga üle vaadata lehma sõrgade tervis ja piima kvaliteet. Kuigi roboti paigaldamine ei põhjusta terviseprobleeme, võib see ajutiselt mõningaid olemasolevaid probleeme süvendada.

Söödaratsioonide koostaja võiks tunda lüpsiroboteid ning omada ratsioonide koostamise kogemust. Lüpsiplatsidel kasutatakse segaratsiooni, et iga suutäis toetaks loomade söömust. Robotlüpsmiseks on vaja maitsvat, kergesti seeduvat granuleeritud jõusööta, et lehm tahaks vabatahtlikult robotisse lüpsile minna.

Investeering lüpsirobotisse tasub end ära, kui see on tehtud õigeaegselt

Investeeringud on vajalikud piimafarmidele, kes soovivad oma tegevust jätkata. Põhjuseid ja hirme, miks seda praegu mitte teha, on arusaadavalt piisavalt. Kõrged nõuded EL-i toetuste taotlemisel ja ebastabiilsed piima kokkuostuhinnad, madalam tasuvus ja kehvemad võimalused laenu saamiseks ei toeta uuenduslike lahenduste kasutuselevõtmist. Toetudes aga pikaajalisele kogemusele Balti riikide piimafarmides, kinnitavad Dotnuva Balticu farmiseadmete spetsialistid, et see investeering tasub end alati ära, kui otsused on tehtud õigel ajal.

Dotnuva Baltic UAB tootejuht Alfonsas Genys tõi välja, et viimastel aastatel on nad Leetu ja Lätti paigaldanud juba 28 robotit. Eelmise aasta lõpust alustas ettevõte farmiseadmete müügiga ka Eestis. „Suudame üle Baltikumi omavahel koostööd tehes pakkuda kiiret varuosatarnet ning jagame ühise grupina pidevalt oskusteavet. Esindame maailma üht juhtivat lüpsirobotite kaubamärki BouMatic, kelle pakutavate lahenduste eeliseid ja mõju piimafarmide efektiivsusele oleme läbi mitmete projektide ka ise näinud,“ ütles Genys.

Grupisisest head koostööd ja tehasepoolset tuge kiidab ka Rakki: „Oleme lüpsirobotite tööga käinud tutvumas nii koolituskeskuses Prantsusmaal, kui ka kogemusi omandanud Leedu ning Läti kolleegide juures. Pidev omavaheline kogemuste vahetamine on kindlasti üheks meie tugevuseks. Suurematest BouMaticu projektidest on hetkel valmimisjärgus 72-kohaline Taani lüpsikarussell ning Saksamaal alustatakse peagi 80-kohalise lüpsikarusselli ehitusega. Huvilistele saame pakkuda enne lõplikku investeerimisotsuse tegemist võimalust külastada üle Euroopa erinevaid lautasid, kus saab tutvuda BouMatic lüpsirobotite ja lüpsikarussellide tööga.“.

Õrnalt, kiirelt, täielikult

BouMatic on tuntud oma vastupidavate ja lihtsasti käsitletavate lüpsiseadmete poolest. Nende lüpsmisel kasutatav filosoofia on „Õrnalt, kiirelt ja täielikult!“, keskendudes maksimaalsele efektiivsusele, samal ajal hoolides loomade tervisest ning kiirest lüpsiprotsessist.

BouMaticu seadmeid kiidab ka Rakki: „Meie müügi- ja tehnikute meeskond on motiveeritud ennast tõestama ka kõige nõudlikumale kliendile. Oleme käinud lüpsirobotite paigaldusel abis Leedu kolleegidel, saades sealt väga head tagasisidet BouMaticu seadmete töökindluse ja mugava paigaldusprotsessi kohta. Samuti näeme, et Leedu ja Läti piimakarjakasvatajad on väga rahul oma otsusega, valides enda farmi just BouMaticu lüpsirobotid. Soovime ka Eesti piimakarjakasvatajatele pakkuda just nende vajadustest lähtuvaid efektiivseid lahendusi.“.

Küsi nõu ja konsulteeri spetsialistidega

Piimafarmide sisseseaded on kaasajastamisel ja lähiajal on oodata ka Baltikumis robotfarmide arvu suurenemist. Iga taolise suurinvesteeringu puhul on muidugi kaalutlused ja hirm investeerimise ees arusaadavad, kuid kindlasti tundub see kõik palju selgem ja lihtsam, kui konsulteerida sel teemal kogenud spetsialistidega. Dotnuva Balticu farmiseadmete spetsialistidelt saad professionaalse konsultatsiooni ja vajalikku nõu, milline lahendus sobib just Sinu piimafarmi kõige paremini. Seejuures koostab ettevõte farmiseadmete projekte "võtmed kätte" lahendusena, pakkudes kogu farmi sisustamist vajalike sisseseadetega.

Samuti garanteerib Dotnuva Baltic alati kiire varuosatarne. „Õige seadme valimisest vähemoluline pole ka kohapealse järelteenindustoe olemasolu ja varuosade kättesaadavus. Kiire varuosatarne aitab ära hoida pikaajalisi seisakuid tootmises. See on oluline faktor ka riigi toidujulgeoleku tagamisel. Lehmad toodavad piima ja vajavad lüpsmist pidevalt. Olukorda, kus lüpsta pole võimalik tehnilise vea tõttu, tuleb iga hinna eest vältida,“ jagas oma mõtteid Rakki.

Kui soovid rohkem infot BouMatic farmiseadmete kohta, võta ühendust AS Dotnuva Baltic farmiseadmete spetsialistiga - Christer Rakki, tel +372 520 0854, e-mail: [email protected]

Küsi nõu spetsialistilt?

  1. Valige lähim filiaal.
  2. Võtke ühendust halduriga või jätke oma kontaktid.
Dotnuva

dotnuvabaltic.ee veebisait kasutab nelja peamist tüüpi küpsiseid.

Sirvimist jätkates nõustute vajalike küpsistega. Võite nõustuda ka teiste küpsiste kasutamisega.

Üksikasjad küpsiste ja nende kasutamise kohta